Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita

Manage PermissionsManage Permissions
08.04.2019 KEPENTINGAN PENGGUNAAN PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Bilik Silaturrahim, 8hb April 2019 – Sesi taklimat mengenai Kepentingan Penggunaan Personal Protective Equipment telah diadakan di sebelah petang pada hari ini. Taklimat yang disampaikan oleh pegawai-pegawai daripada Bahagian Kesihatan Cara Kerja, Kementerian Kesihatan ini adalah merupakan salah satu program yang diaturkan sempena Minggu Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan Di Tempat Kerja JPK 2019.


 Taklimat ini antaralainnya mengandungi penerangan mengenai kepentingan melindungi diri ketika bertugas dan alat-alat yang dipakai seperti Earmuff, Safety Boot, Safety Gloves, face mask dan sebagainya. Antara kepentingan penggunaan alat perlindungan diri ini ialah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari segi fizikal dan kesihatan diri di tempat kerja. 

Taklimat dihadiri oleh kira-kira seramai 35 orang kakitangan yang terdiri dari bahagian-bahagian yang terlibat dalam proses percetakan, pengendalian mesin dan bahan kimia. 
Attachments